הצלחה היא באדם ולא בתוצאה

את התקופה שעברנו יחדיו
ראוי לציין בזה המכתב
עם זיכרונות כה רבים שאספנו בדרך
עם חוויות אינסוף שיהיו למזכרת
את העבודה אולי אתה מסיים
אבל אין ספק שבעתיד נתראה
בשמחות והצלחות זו בוודאי התקווה
מאחלים שתצליח בכל מעשה ידך
כי הצלחה היא באדם ולא בתוצאה
ואתה תמיד שואף אליה זו מנמש עובדה

יצירת תמונה מטקסט יצירת גלוית אנימציה
הברכההבאה
הברכההקודמת