מילת הקסם אני אוהב אותך

למילות הקסם אני אוהב אותך
ישנו צליל מאוד מתוק ורך
הוא גורם להתרוממות הרוח
עם תחושת תקווה שלא תנוח
עד שהיא תמצא את האדם
איתו תחוש שהכול מושלם
לכן אליך אני עורגת
ועליך לא מוותרת
רק לצידך חשה שזה מקומי
כי אתה ממלא את כל עולמי
עם רגישותך המדהימה
שנכנסת אלי עמוק לנשמה
תודה לך שאתה קיים
אוהבת אותך בחור חכם

יצירת תמונה מטקסט יצירת גלוית אנימציה
הברכההבאה
הברכההקודמת