סליחות

זה הזמן לומר סליחה
על כל מה שקרה בינינו השנה
אם לא היינו קשובים מספיק
או אם כשלנו בניסיון להעניק
נגיד סליחה גם על חוסר סבלנות
או על כך שפעלנו מתוך פזיזות
כי בכל מצב ובכל מקרה
הכוונה הייתה טובה וזה מה שמשנה
אז מעומק הלב נבקש סליחה
ונקווה שנלמד לפעם הבאה.

יצירת תמונה מטקסט יצירת גלוית אנימציה
הברכההקודמת