ברכות התנצלות

ברכת התנצלות ציון 10 תווים: 356 הצג ברכה
בקשת התנצלות ציון 10 תווים: 321 הצג ברכה