ברכות טיול

ברכת טיול מהנה ציון 10 תווים: 363 הצג ברכה
ברכת טיול ציון 10 תווים: 304 הצג ברכה