ברכות לבר מצווה

לבת המצווה ציון 10 תווים: 417 הצג ברכה
ברכה מאמא ציון 10 תווים: 265 הצג ברכה
ברכה מהורים ציון 10 תווים: 289 הצג ברכה
ברכה מהמשפחה ציון 10 תווים: 312 הצג ברכה
ברכה מאמא ציון 10 תווים: 334 הצג ברכה
ברכה מסבא וסבתא ציון 10 תווים: 357 הצג ברכה
ברכה בנושא ערכים ציון 10 תווים: 266 הצג ברכה
ברכה מאחות ציון 10 תווים: 284 הצג ברכה
ברכה מדודה ציון 10 תווים: 255 הצג ברכה
ברכה מסבא ציון 10 תווים: 288 הצג ברכה
ברכה מאבא ציון 10 תווים: 365 הצג ברכה
ברכה לילד מוכשר בשירה ציון 10 תווים: 347 הצג ברכה
ברכה מדוד ציון 10 תווים: 309 הצג ברכה
ברכה לילד מוזיקלי ציון 10 תווים: 362 הצג ברכה
ברכה מאח קטן ציון 10 תווים: 348 הצג ברכה
ברכה מדודה ציון 10 תווים: 335 הצג ברכה
ברכה מאבא ציון 10 תווים: 338 הצג ברכה
ברכה מההורים לבר המצווה ציון 10 תווים: 320 הצג ברכה
ברכה מסבא לבת המצווה ציון 10 תווים: 299 הצג ברכה
ברכה מהאחות ציון 10 תווים: 332 הצג ברכה
addslashes(ברכה לילד שהוא תולעת ספרים) ציון 10 תווים: 311 הצג ברכה
ברכה לבר מצווה מהשכנים ציון 10 תווים: 265 הצג ברכה
ברכה לבר מצווה מהאחים הגדולים ציון 10 תווים: 277 הצג ברכה
ברכה מההורים לבר מצווה ציון 10 תווים: 288 הצג ברכה
ברכה לבר מצווה מההורים ציון 10 תווים: 277 הצג ברכה
ברכה מאבא ואמא לבר מצווה ציון 10 תווים: 290 הצג ברכה
ברכה מאבא ואמא לבר מצווה ציון 10 תווים: 290 הצג ברכה
ברכה מאמא לבר מצווה ציון 10 תווים: 283 הצג ברכה
ברכה לילד שאוהב לקרוא ציון 10 תווים: 288 הצג ברכה
ברכה לבר מצווה מהאחים ציון 10 תווים: 298 הצג ברכה
עמודים נוספים: