ברכות לגיוס

ברכה לאחותי הקטנה ציון 10 תווים: 334 הצג ברכה
ברכה לגיוס ציון 10 תווים: 315 הצג ברכה
ברכה למתגייס ציון 10 תווים: 326 הצג ברכה
ברכה למתגייסת ציון 10 תווים: 317 הצג ברכה
קומביניישן ציון 9 תווים: 773 הצג ברכה
לאמא באהבה!! ציון 8 תווים: 497 הצג ברכה
למתגיס שלנו ציון 8 תווים: 223 הצג ברכה
הגיע גם זמנך... ציון 8 תווים: 353 הצג ברכה
לחייל גיוס קל! ציון 8 תווים: 545 הצג ברכה
הכל בסטייל ציון 8 תווים: 436 הצג ברכה
תוספת לברכה קיימת ציון 8 תווים: 734 הצג ברכה
זה הגיל... ציון 8 תווים: 192 הצג ברכה
לחברות ציון 8 תווים: 305 הצג ברכה
קצת ארוך, אבל חביב ציון 8 תווים: 564 הצג ברכה
למפקד היקר ציון 8 תווים: 918 הצג ברכה
גיוס ציון 8 תווים: 902 הצג ברכה
חייל ציון 8 תווים: 886 הצג ברכה
לחייל שלי ציון 8 תווים: 886 הצג ברכה
לחייל האהוב שלי ציון 8 תווים: 659 הצג ברכה
זכית בזה ציון 8 תווים: 600 הצג ברכה
אח שמתגייס ציון 8 תווים: 692 הצג ברכה
ל... ציון 8 תווים: 467 הצג ברכה
המצאתי לאחי.. ציון 8 תווים: 256 הצג ברכה
לקצינה החדשה ציון 8 תווים: 251 הצג ברכה
ברכה לגיוס ציון 8 תווים: 190 הצג ברכה
איך איבדתי את הילדות עם אחותי המתגייסת ציון 8 תווים: 551 הצג ברכה
ברכה למתגייס ציון 8 תווים: 446 הצג ברכה
הקטע המקוצר ציון 7 תווים: 184 הצג ברכה
לך,לך! ציון 7 תווים: 553 הצג ברכה
חיילי מלחמה(כנסו) ציון 7 תווים: 428 הצג ברכה
עמודים נוספים: