ברכות פרידה

ברכה לסיום שנת לימודים ציון 7 תווים: 400 הצג ברכה
פרודים ציון 6 תווים: 492 הצג ברכה
פרידה מאהוב ציון 6 תווים: 310 הצג ברכה
השעון ציון 6 תווים: 323 הצג ברכה
פרידה ציון 6 תווים: 195 הצג ברכה
פרידה מהכיתה... =] ציון 6 תווים: 1152 הצג ברכה
פירדה של סיום כיתה ו' ציון 6 תווים: 491 הצג ברכה
מעגל שאיננו נסגר ציון 6 תווים: 281 הצג ברכה
חבר יקר ציון 6 תווים: 611 הצג ברכה
מה אתה מנסה לומר? ציון 6 תווים: 235 הצג ברכה
שברון לב ציון 6 תווים: 521 הצג ברכה
לכל סוף יש התחלה ציון 6 תווים: 551 הצג ברכה
זה מה שנשאר... ציון 6 תווים: 345 הצג ברכה
פרידה! ציון 6 תווים: 277 הצג ברכה
אהבה שחלפה! ציון 6 תווים: 1257 הצג ברכה
תמיד אוהב אותך ציון 6 תווים: 473 הצג ברכה
למחנכת ציון 6 תווים: 801 הצג ברכה
פרידה מאדם ציון 6 תווים: 1141 הצג ברכה
תמיד להאריך אחר כך... ציון 6 תווים: 262 הצג ברכה
ברכה קצרצרה לאדם קרוב... ציון 6 תווים: 303 הצג ברכה
פרידה ממדריכה ציון 6 תווים: 604 הצג ברכה
באסה להיפרד! ציון 5 תווים: 195 הצג ברכה
פרידה ציון 5 תווים: 128 הצג ברכה
קשה להיפרד!! ציון 5 תווים: 558 הצג ברכה
פרידה מחברה מהכיתה ציון 5 תווים: 211 הצג ברכה
כשהלכת.. ציון 5 תווים: 366 הצג ברכה
גנן ציון 5 תווים: 820 הצג ברכה
פרידה ממורה ציון 5 תווים: 302 הצג ברכה
פרידה מחברה ציון 5 תווים: 139 הצג ברכה
ביטוי לאהבה ציון 5 תווים: 427 הצג ברכה
עמודים נוספים: